Back to Top
 

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısıyla Baş Etmek Özellikle Son Dönemlerde Çok Kafa Karıştırabilir. Bu Dönemde Bile Netlerini Arttırabilmen İçin Bu Videoyu İzlemeni Tavsiye Ediyoruz. İyi Seyirler.

 1. Sınav Kaygısı Nedir?
 2. Sınav Kaygısı Neden Oluşur?
 3. Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir?
 4. Sınav Kaygısının Etkileri Nelerdir?
 5. Sınav Kaygısı Yaşandığı Nasıl Anlaşılır?
 6. Sınav Kaygısı Neyle İlişkilidir?
 7. Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?
 8. Sınav Kaygısı Yaşayan Bireyin Aileyle İlişkisi Nasıldır?
 9. Sınav Hazırlık Sürecinde Neler Yapılmalıdır?

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı; önceden edinilmiş bilginin sınav esnasında yeterli ve etkin bir biçimde kullanılmasına engel olarak başarı düzeyinin düşmesine neden olan yoğun kaygı durumudur.

Sınav Kaygısı Neden Oluşur?

Bireydeki kişilik yapısına bağlı olarak (mükemmeliyetçilik, rekabetçilik vb.) sıklıkla görülen gerçek dışı düşünce yapısına sahip olmak kaygının oluşmasına en büyük etkendir. Aile ve sosyal çevrenin beklentileri, baskıları da kaygının artış göstermesini sağlayan önemli bir etkendir.

Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir?

Başta başarısızlık korkusu olmak üzere, endişe, tedirginlik, çalışma isteğinin olmaması, iç sıkıntısı, ağız kuruluğu, huzursuzluk, iç sıkıntısı, mide bulantısı, terleme, endişe, ağız kuruluğu, karın ağrıları, yeme ve uyku bozuklukları, dikkat dağınıklığı, özgüvensizlik, yetersizlik, değersizlik hissiyatı, bulantılı görme, okuduğunu anlamada zorlanıp tekrar tekrar okuyarak zaman kaybetme, dalıp gitme, odaklanamama, sınavda süreyi verimli kullanamama gibi başlıca belirtileri vardır.

Sınav Kaygısının Etkileri Nelerdir?

Öğrenilen bilgileri kullanamama, okuduğunu anlayamama, dikkatte azalma, zihinsel yetilerde zayıflama, düşünceleri organize edememe, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, fiziksel rahatsızlıklar, sınav kaygısının başlıca etkileridir. Öğrenciyi gerçek dışı beklenti ve yorumlar içerisinde yanıltarak farkında olmadan kendi davranışlarını denetleyemez hale gelmesine de sebep olur.

Sınav Kaygısı Yaşandığı Nasıl Anlaşılır?

Öğrencinin fiziksel olarak şikayetlerinin artması (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme, genel mutsuz bir ruh hali vb.), akademik başarısında ciddi anlamda düşüş yaşamaya başlaması, ders çalışmayı erteleyerek hazırlık süreci ve sınav hakkında konuşmak istememesi, kendisine süreçle ilgili sorular sorulmasından fazlaca rahatsız olması, odaklanamama, dikkatini toplayamama, çok çalışmasına rağmen istenilen sonucu alamama sınav kaygısı yaşadığını gösterir.

Sınav Kaygısı Neyle İlişkilidir?

Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

sınav kaygısıyla baş ederken amaç kaygıyı bastırmak veya yok etmek değil, onu tanıyarak kabul etmeyi öğrenmektir. Kullanılabilecek yöntemler arasında nefes alma egzersizleri, gevşeme egzersizleri, olumsuzluklardan dikkati başka noktalara toplama, kaygıyı kabul etme, düşünce gücüyle oluşan sınava yönelik olumsuz inançları sorgulamama teknikleri başa çıkma yolları arasında yer alır ve kullanılması tavsiye edilir.

Sınav Kaygısı Yaşayan Bireyin Aileyle İlişkisi Nasıldır?

Sınav kaygısı yaşayan bireyde ailenin tutum ve yaklaşımları sınavın ne anlam ifade ettiğini belirlemektedir. Sıklıkla kendi kaygılarını çocuklarına yükleyen ailelerle karşı karşıya kalınılmaktadır. Yüksek beklentiler sonucunda aşırı uğraş sergilenmesi, sınavı sonuç değil, bir süreç olarak görmelerine engel olmaktadır. Amaç olarak görülen sınav da öğrencinin kaygı düzeyini olumsuz ve zarar verici yönde arttırmaktadır.

Sınav Hazırlık Sürecinde Neler Yapılmalıdır?

 1. Sınav öncesinde; sınava ilişkin çalışmalar ve ders çalışma alışkanlıkları gözden geçirilerek olumsuz durumlar tespit edilerek yeni bir zihinsel yapılanma oluşturulmaya çalışılmalıdır. Uyku ve beslenme düzenine dikkat ederek, zaman verimli kullanılmalıdır. Sınava yönelik çalışmaları süreçte planlı bir şekilde organize edilmeye çalışılmalıdır. En önemlisi de uygun yöntem ve tekniklerle kaygının azalması sağlanmalıdır.
 2. Sınav esnasında; olumsuz düşünceler yerine pozitif açıklamalar getirme, kontrolün tamamen kendisinde olduğuna inanma ve bilgisinden emin olduğu cevaplaya bileceği sorudan başlama, öğrenmiş olduğu kaygıyı azaltma tekniklerini kullanma sınav sırasında yapılabilecek çalışmalardır.
 3. Sınav sonrasında; yapılamayan veya eksik bırakılanları gözden geçirerek geleceğe yönelik yeni yapılanmayı planlayarak kendini ödüllendirmeli ve keyif veren etkinlikler yapılmalıdır.