Back to Top
 

Eğitim Koçu

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde özellikle sınavlara hazırlık aşamalarında potansiyellerini bulabilme, hedef belirleme ve güven kazanmasını sağlayarak iyi bir eğitim hayatını geçirmesini sağlayan profesyonellerdir. Ayrıca eğitim koçuyla çıkılan başarı yolunda manidar ve doğru soruları öğrenciye yönelterek kendini sorgulamasına ve bir hedef doğrultusunda başarıya ulaşmasına katkı sağlar

  1. Eğitim Koçluğu Nedir?
  2. Her Öğrencinin Eğitim Koçu Neden Olmalı?
  3. Eğitim Koçuyla Çalışılan Zaman Yönetimi Neden Önemli?
  4. Prokoç Akademide Eğitim Koçu Neler Yapar ?

Eğitim Koçluğu Nedir?

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanıyarak, potansiyellerini ortaya çıkarmasını sağlayan koçluk modelidir. Temel amacı dijital ve sosyal alanda akademik olarak öğrencinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Süreç içerisinde eğitim koçu öğrenciden kendisine verilen sorumluluklarını yerine getirmesini bekler. Koçlar öğrencilerine rehberlik ederek yol gösterici olurlar. Koçluk sisteminde devamlılığı sağlayabilmek için karşılıklı güven ve gönüllülük esastır. Böylece pozitif yönde ilerleme ve verimli bir çalışma sonucu sınavda başarı kaçınılmaz olur.

Her Öğrencinin Eğitim Koçu Neden Olmalı?

Öğrencilerin başarı elde etmesi ve kendi hayatlarında ilerlemesi bu koçluk sürecinde sağlanır. Koçluk görüşmeleri neticesinde öğrenciye uygun öğrenme yöntemleri tespit edilerek farkındalık oluşturulup çalışma davranışları geliştirilir. Bu davranışlarla birlikte başarılı olması için uygulanmaya başlanılıp yüksek motivasyonla derslere odaklanır. Böylece eğitim koçuyla sürekli gelişim içerisinde olan bir öğrenci ortaya çıkar. Eğitim koçu sınava hazırlık sürecinde öğrenciye inandığını söyleyip, hissettirerek başarılı olmasına yardımcı olur.Ayrıca öğrencinin inanç ve motivasyonunun azaldığını gördüğü yerlerde olumlu bir bakış açısıyla olaya müdahale ederek düzenin yeniden yoluna girmesini sağlar.

Eğitim Koçuyla Çalışılan Zaman Yönetimi Neden Önemli?

Zaman durmadan akmakta olan paha biçilemez bir kaynaktır. Satın alınamayan, biriktirilemeyen ve değişmeyen bir sistemdir. Hepimizin haftada 7 günü, her gün 24 saati vardır. Zaman arka arkaya dizilmiş olay ve olguların algılanmasıdır. Zaman yönetimi ise, zihinde oluşan planların gün içerinde uygulanmasını sağlamaktır. Eğitim koçuyla öğrenciler zaman yönetiminin ne olduğunu ve önemini kavrayarak hedeflerine yönelik çalışmalarında hayat kalitelerini arttırır. Böylece performansları pozitif yönde ilerlerken verimli bir zihne sahip olurlar.Zaman yönetimi süreci sayesinde hayatın bir anlama sahip olduğunu öğrenirler. Ayrıca bu gelişmelerin tamamı sosyal hayatlarını da pozitif manada etkiler.

Prokoç Akademide Eğitim Koçu Neler Yapar ?

Prokoç Akademi de eğitim koçlarımız öğrencinin potansiyelini ortaya çıkartırken kendini tanıyarak özgüven kazanmasına ve hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmaktadırlar. Kişinin kendini tanıması ve hedefleri belirlemesinde motivasyonu sağlarken, belirlenen amaca ulaşmasında stratejiler belirleyerek yol arkadaşlığına devam etmektedir. Zaman yönetimi eşliğinde plan ve programlama yapılarak, süreçte oluşan sapmaları ortadan kaldırıp devamlılığı desteklemektedir. Öğrencinin sınav sürecinde oluşabilecek aile ve çevresiyle iletişimdeki aksaklıkları gidermesine yol göstermektedir. Ayrıca ilgi ve yeteneklerini tespit edip mesleki yönlendirmelerde bulunurken, hazırlık aşamasında yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme sistemiyle başarısını arttırmaya yönelik çözümler üretmektedir. Yapılan çalışmalarla öz disiplin ve özgüven kazandırılarak farkındalık oluşturulup kaygı ve stres unsurlarını doğru yönlendirebilmelerine katkı sağlanır. Eğitim teknoloji sistemini etkin ve doğru kullanmalarını sağlarken, sosyal gelişimine katkı sağlanır.